If you could say only ONE thing about the company

Inhale, stop for a while and think about how you usually describe the company when you meet other people. Are you saying the first thing that pops up in your head or do you make a little speech?

Om du bara fick säga EN sak om företaget

Stanna upp, ta ett djupt andetag och tänk på hur du brukar beskriva företaget när du träffar andra människor. Säger du det som först poppar upp i huvudet eller håller du ett litet tal?

Gut feeling – your worst enemy

You are an experienced business leader who is appreciated for your ability to make decisions and take things forward. Your rhetoric is effective and you trust your gut feeling.

Magkänslan – din värsta fiende

Du är en erfaren företagsledare som uppskattas för din förmåga att våga fatta beslut och ta saker framåt. Din retorik är effektiv och du litar på din magkänsla.