Skip to main content

Du är en erfaren företagsledare som uppskattas för din förmåga att våga fatta beslut och ta saker framåt. Din retorik är effektiv och du litar på din magkänsla.

Fine. Men inom marketing är magkänsla inte en tillgång – snarare en risk att prioritera fel initiativ, stagnera utvecklingen och missa nya affärsmöjligheter. Marketing som ger bra resultat kräver nyfikenhet, lyhördhet och samarbete vilket inte kan ersättas av enbart känsla och handlingskraft.

Scenario: Resultatet är skraltigt, marginalerna sviker och alla i ledningsgruppen inser att ni måste prioritera att hitta nya kunder för att öka försäljningen och lönsamheten.

  • En kollega föreslår att ni bör utforska nya sätt att skaffa kunder på genom att skapa en intern arbetsgrupp och engagera en extern partner för att hjälpa er framåt i arbetet

  • En annan kollega föreslår att ni ska köra repris på en kampanj ni kört tidigare som var mycket framgångsrik. Ni skulle både spara pengar och vinna tid på att återanvända upplägget och troligen få snabba resultat

  • En tredje kollega erbjuder sig att skriva en brief och engagera reklambyrån som var med och skapade initiativet förra gången för att ge dem chansen att uppdatera och förbättra den ytterligare


Tre ganska rimliga förslag på hur ni kan hitta en lösning på problemet. Vad säger din magkänsla?

Det spelar egentligen ingen roll, för så ska inte beslut fattas som påverkar hela företaget. Engagera i stället fler kollegor i diskussionen och hitta en väg framåt, som kan bestå av ett eller flera av förslagen eller något helt annat.

Bra idéer kommer ofta från oväntade håll och din magkänsla får inte hindra dem från att bli hörda.

Success message!
Warning message!
Error message!