Du är en erfaren företagsledare som uppskattas för din förmåga att våga fatta beslut och ta saker framåt. Din retorik är effektiv och du litar på din magkänsla.

Fine. Men inom marketing är magkänsla inte en tillgång – snarare en risk att prioritera fel initiativ, stagnera utvecklingen och missa nya affärsmöjligheter. Marketing som ger bra resultat kräver nyfikenhet, lyhördhet och samarbete vilket inte kan ersättas av enbart känsla och handlingskraft.

Scenario: Resultatet är skraltigt, marginalerna sviker och alla i ledningsgruppen inser att ni måste prioritera att hitta nya kunder för att öka försäljningen och lönsamheten.


Tre ganska rimliga förslag på hur ni kan hitta en lösning på problemet. Vad säger din magkänsla?

Det spelar egentligen ingen roll, för så ska inte beslut fattas som påverkar hela företaget. Engagera i stället fler kollegor i diskussionen och hitta en väg framåt, som kan bestå av ett eller flera av förslagen eller något helt annat.

Bra idéer kommer ofta från oväntade håll och din magkänsla får inte hindra dem från att bli hörda.